ای عزیزان شهید از خاکیان یادی کنید

ای عزیزان شهید از خاکیان یادی کنید
حرص دنیا غرقمـان بنموده امدادی کنید

بر سر سجاده ی عشقیـد و مهـر داوری
در قفس ماندیم جانان فکـر آزادی کنید
کنج زنـدانِ دل حزینم، ای پرستوهای عشق
بهر این دل ای شهیدان فکـر آبـادی کنید
در جوار انبیاء وحــوض کوثـــر منعمید
راه گم کردیم جان، بهــر خدا دادی کنید
در کمند زلف شیطان گیـر کرده جانمان
ای شهادت پیشگان امــروز فریادی کنید
درکویر بی کسی عریان شده صحرای دل
عِند رب ویُرزقونید فکر شمشادی کنید
ای شفیهان جــزا سیراب کوثـر گشته اید
درقیامت هم ز منصور غمان یادی کنید

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
شهاب

.:: یا لطیف ::. سلام و درود و خدا قوّت. لینک شدید. یا حقّ

مجنون کربلا

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست