مشق پرواز

سالروز تخریب خانه کعبه بدست یزید ملعون و سیلی خوردن برترین بانوی عالم(س)  تسلیت باد

امام صادق(ع):؛

حرمت مؤمن از کعبه بیشتر است

از نشانه های ایمان اینست که حق را هرچند به زیان تو باشد بر باطل، هرچند به سود تو باشد ترجیح دهی
و بدانید هیچ بنده ای هرگز مؤمن نباشد  مگرآنکه از کرده خدا درباره خود، چه خوشایندش باشد و چه ناخوشایند، خشنود باشد

از استوار ترین دستاویزهای ایمان اینست که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمنی ورزی و بخاطر خدا داد و دهش کنی و بخاطر خدا از بخشش خودداری ورزی
که هرکس کردارش با گفتارش سازگار نباشد ایمانش عاریتی است

هیچ کس از شما به ایمان حقیقی نرسد مگرآنکه دورترین کس به خود را برای خدا دوست بدارد و نزدیکترین کس به خود را به خاطر خدا دشمن بدارد

التماس دعا
نوشته شده در تاريخ ۱۸ بهمن ۱۳۸٩ توسط گروه فرهنگی هنری عروج
قالب وبلاگ